A leading comprehensive directory for the hotel, restaurant and catering industry.

NEWS

    

พาณิชย์ตั้งเป้าดัน 2,000 ร้านอาหารรับ Thai SELECT ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

“Thai

พาณิชย์ฯ มอบตรา Thai SELECT การันตีคุณภาพให้สุดยอด 207 ร้านอาหารไทยรสเลิศ ยกระดับมาตรฐานคุณภาพร้านอาหารไทยให้มีคุณภาพ ดึงดูดนักท่องเที่ยว

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในการเป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจำปี 2563 ว่า ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าไปดำเนินการผลักดันธุรกิจร้านอาหารของไทยที่อยู่ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ให้สมัครเข้าพิจารณาเพื่อขอใช้ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยตั้งเป้าจะให้มีถึง 2,000 ร้านค้าทั่วประเทศ จากปัจจุบันที่มีร้านอาหารได้รับตราสัญลักษณ์ไปแล้ว 987 ร้าน เพราะตราสัญลักษณ์นี้ จะช่วยรับประกันร้านว่าเป็นร้านที่จำหน่ายอาหารรสชาติไทยแท้ ใช้วัตถุดิบคุณภาพ รสชาติดี อร่อย ผู้บริโภคมั่นใจได้

“ปัจจุบัน มีร้านอาหารไทยทั่วประเทศที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จำนวน 987 ร้าน แล้วเหลือ 10 ร้านกว่าๆ ต่อจังหวัด ซึ่งยังเพิ่มได้อีกมาก อย่างจังหวัดนครราชสีมา มี 32 อำเภอ แค่เพิ่มร้านละอำเภอ ก็ได้อีกมาก ต้องเข้าไปสนับสนุนให้มีเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งไทยและต่างประเทศ และช่วยเพิ่มรายได้ให้กับร้านอาหาร”นายวีรศักดิ์กล่าว

นายวีรศักดิ์กล่าวว่า ในปี 2563 นี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปิดรับสมัครร้านอาหารเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อใช้ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT มีร้านอาหารทั่วประเทศสมัครเข้ารับการคัดเลือกกว่า 500 ร้านค้า โดยมีร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Thai SELECT CLASSIC จากการคัดเลือกของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สถาบันอาหาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี วิทยาลัยดุสิตธานี และกรรมการผู้ตัดสินจากรายการเชฟกระทะเหล็ก จำนวน 207 ร้าน

สำหรับร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์ จะต้องมีคุณสมบัติ คือ มีรายการอาหารไทยในร้านไม่น้อยกว่า 80% มีกรรมวิธีการปรุงตามมาตรฐานของไทย ใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงของไทย มีรสชาติและคุณภาพอาหารยอดเยี่ยม ตกแต่งร้านสวยงาม และบริการเป็นเลิศ โดยมีสัญลักษณ์ 3 ประเภท คือ 1.Thai SELECT PREMIUM เป็น Thai SELECT SIGNATURE จะต้องได้รับ 90 คะแนนขึ้นไป 2.Thai SELECT เป็น Thai SELECT CLASSIC ได้รับคะแนนระหว่าง 75-89 คะแนน และ 3.Thai SELECT UNIQUE ได้รับคะแนนระหว่าง 75-89 คะแนน และต้องมีเมนูอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

ทั้งนี้ ปัจจุบันร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ทั้งหมด 987 ร้านนั้น แบ่งเป็น Thai SELECT SIGNATURE จำนวน 10 ร้าน Thai SELECT CLASSIC 906 ร้าน และ Thai SELECT UNIQUE 71 ร้าน

อย่างไรก็ตาม ผลจากการที่ประเทศไทยและทั่วโลก ต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ธุรกิจร้านอาหารของไทยได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก โดยมีข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ธุรกิจมูลค่าการค้าของธุรกิจร้านอาหารปี 2563 จะอยู่ที่ 3.85-3.89 แสนล้านบาท ลดลง 9.7-10.6% จากปีที่ผ่านมา ถือเป็นการหดตัวครั้งแรกในรอบ 8 ปี

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/892530